Sähköinen asuntohakemus

Täytä alla oleva sähköinen asuntohakemus (Huom! sähköinen hakemus on vielä testausvaiheessa). 

Hakemusten dokumenttiversiot löytyvät Lomakkeet-sivulta. Ne voi myös tulostaa, täyttää ja toimittaa asiakaspalveluun

Sivustolla kävijän klikatessa lomakkeella "Lähetä"-painiketta, kävijä myös samalla hyväksyy sen, että vuokra-asuntoyhtiö voi tallentaa kävijän tiedot yhtiön sisäiseen käyttöön.

Hakemuksia joista puuttuu liitteitä, ei käsitellä. Tarkistathan että kaikki *-merkillä vaaditut tiedot on annettu lomakkeella jotta lomakkeen lähetys onnistuu.  

Hakemuksen lähettämällä katsomme, että hakija on tutustunut myös yhtiön tietosuojaselosteeseen.

 

1. Hakijan henkilötiedot
Sukunimi ja entiset sukunimet*
Etunimet*
Syntymäaika*
Nykyinen lähiosoite*
Nykyinen postinumero ja -toimipaikka*
Puhelin*
Sähköposti
Y-tunnus, jos hakijana yhteisö
2. Muut asumaan tulevat henkilöt
Muiden asumaan tulevien henkilöiden nimet ja syntymäajat
3. Haettava huoneisto
Alue, kylä*
Hakemus*
Asunto*
Talotyyppi*
Huoneistotyyppi*
Huoneiston koko*
Vuokrataso (toivomus)
Muita toivomuksia (onko sauna ehdoton? jne.)
4. Lisätietoja nykyisestä tilanteesta
Asunnon tarpeen syyt, ym.?
5. Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseen alla luetellut teitä koskevat liitteet.

 

Liitteet:

 • Työssäkäyvältä palkkatodistus työntantajalta tai viimeisin palkkalaskelma
 • Eläkkeensaajalta todistus bruttoeläkkeen määrästä
 • Työttömältä viimeisin ilmoitus päivärahan maksamisesta
 • Yrittäjältä viimeisin tuloslaskelma ja tase sekä yrittäjän tulonselvityslomake kirjanpitäjän täyttämänä
 • Viimeisin ilmoitus mahdollisesta kotihoidontuesta tai äitiyspäivärahasta
 • Opiskelijalta opiskelutodistus
 • Raskaustodistus mikäli hakija on raskaana
 • Varusmieheltä palvelutodistus armeijasta
 • Jokaiselta yli 18-vuotiaalta hakijalta verotuspäätös ja esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa viimeksi toimitetusta verotuksesta
 • Mikäli omistatte tai olette omistaneet osakehuoneiston, kiinteistön tai osuuden niistä, tulee antaa selvitys omaisuuden käyvästä arvosta (esim. kiintestöverolippu) ja selvitys siihen kohdistuvista veloista
 • Selvitettävä missä oleskelee ja miten on joutunut asunnottomaksi. Jos nykyinen asunto on irtisanottu tai asukas on saanut häädön, jäljennös kirjallisesta irtisanomisesta tai oikeuden häätöpäätöksestä
 • Avioeropäätös tai päätös harkinta-ajan alkamisesta
 • Mikäli hakija katsoo, että hänen terveydellisillä olosuhteilla on vaikutusta asunnontarpeeseen, on hakemukseen liitettävä lääkärinlausunto, joka on laadittu asunnonhakua varten
Sähköiset liitteet (mieluiten pdf-tiedostoina), liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4


MUUTA HUOMIOITAVAA
Vuokravakuus on suhteessa huoneiston kokoon (1h = 500 eur, 2h = 600 eur, 3h = 700 ja 4h = 800 eur). Luottotietohäiriö saattaa vaikuttaa vakuuden määrään ja jopa asunnon saantiin. Kuitti maksetusta vakuusrahasta on esitettävä ennen avainten luovutusta. Hyväksymme maksusitoumuksen vain Kelalta ja Viitasaaren kaupungilta.

HAKEMUKSEN VOIMASSAOLO
Asuntohakemus on voimassa 3 kk jättöpäivästä lukien. Hakemuksen voi uusia puhelimitse. Olosuhteiden muuttuessa hakemus on korjattava muutoksia vastaavaksi ja voimassa olevat liitteet on toimitettava hakemukseen. Peru hakemuksesi, mikäli et jostain syystä enää hae asuntoa.

Tiedustelut:
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n asiakaspalvelu: p. 0407358796 / vuokraasunnot@viitasaari.fi

EMME KÄSITTELE HAKEMUKSIA JOISTA PUUTTUU LIITTEITÄ.

Olethan täyttänyt kaikki *:llä merkityt kohdat, muutoin hakemusta ei voi lähettää.

SUOSTUMUS
Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään yhtiön Tietosuojaselosteen mukaisesti ja Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy voi olla minuun yhteydessä lähettämäni hakemuksen perusteella.

 

6. Vakuutus ja lähetys
Klikkaamalla "Lähetä" -nappia vakuutan/vakuutamme edellä antamamme tiedot oikeiksi ja hyväksyn/hyväksymme sen, että luottotietomme voidaan tarkistaa .*