Pöytäkirja - asukaskokous ma 6.5.2019

23.4.2019 15.00

Asukaskokouksen pöytäkirja nähtävillä VVA Oy:n asiakaspalvelussa.


 

Asukaskokous pidetään kaupungintalolla kahden asukasedustajaehdokkaan valitsemiseksi vuokra-asuntoyhtiön hallitukseen.

Aika: ma 6.5.2019 klo 17
Paikka: Teknisen toimiston kokoustila, 3. krs

Asukasedustajat vuokra-asuntoyhtiön hallitukseen nimeää vuokra-asuntoyhtiön varsinainen yhtiökokous. Suostumuksensa ovat antaneet seuraavat ehdokkaat: Pesonen Marja (Kymönkoski), Heikkilä Kari (Huopanankoski), Masalin Saana (Isoaho) sekä Haro Seppo (Isoaho). Kaksi eniten ääniä saanutta valitaan ehdokkaiksi.

Kokouksen asialista:

  1. Kokouksen avaus
  2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien (jotka toimivat myös ääntenlaskijoina) valinta
  3. Läsnäolijoiden toteaminen
  4. Asialistan hyväksyminen
  5. Asukasedustajien vaali
  6. Muut asiat
  7. Kokouksen päättäminen

Kokouksen alussa kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lisää ajankohtaisia