TIEDOTE: asukaskokoukset pidetään maalis-huhtikuussa 2019

26.2.2019 10.00

Asukaskokoukset pidetään kiinteistöittäin alla olevan aikataulun mukaisesti:

ti 5.3.2019 klo 16.30-18: Kaivotie 2-4, paikkana huoneisto C 9

ti 5.3.2019 klo 18.30-20: Laiduntie 12-16, paikkana huoneisto C 8

ma 11.3.2019 klo 17 – 19: Hakamäen kerrostalot (Työväentalontie 13, Hakatie 1 ja Hakatie 7)
kokouspaikka Työväentalontie 13 kerhotilassa

ti 12.3.2019 klo 16.30 – 18: Urheilutie 20, kokouspaikkana huoneisto D 17

ti 12.3.2019 klo 18.30 – 20: Topintie 1-3 ja Topintie 2, kokouspaikkana Topintie 1-3 A 2

ke 13.3.2019 klo 16 – 17.30: Kustaantie 11-19, Vertintie 1 ja Vertintie 2
Kokouspaikka Kustaantie 11-19 A 4

ke 13.3.2019 klo 18 – 19.30: Poreliuksentie 10, Vaihtotie 1 ja Pussikuja 2
Kokokuspaikkana Poreliuksentie 10 C 17

ma 18.3.2019 klo 16.30-18: Riekkokuja 1,  Riekkokuja 4-6 sekä Käenkuja 2
Kokouspaikkana Riekkokuja 4-6 B 10

ma 18.3.2019 klo 18.30-20: Tilhikuja 1, Tilhikuja 3 ja Joutsenkuja 4-6
Kokouspaikkana Tilhikuja 1 A 4

ti 19.3.2019 klo 16.30-18: Soidintie 10-12, kokouspaikkana huoneisto D 11

ke 20.3.2019 klo 16-17.30: Keihärinkoskentie 800, kokouspaikkana huoneisto B 8

ke 20.3.2019 klo 18-19.30: Koskitie 4, kokouspaikkana huoneisto B 6

ma 1.4.2019 klo 16 – 17.30: Ruuponsaarentie 61, kokouspaikkana huoneisto C 7

ti 2.4.2019 klo 16 – 17.30: Kolkuntie 26, kokouspaikkana huoneisto B 9

ti 2.4.2019 klo 18 – 19.30: Kankaantie 10, kokouspaikkana huoneisto C 8

ke 3.4.2019 klo 16-17.30 Muskettitie 14, kokouspaikka as 8

ke 3.4.2019 klo 18-19.30 Viestintie 2, kokouspaikkana
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n toimisto, kaupungintalo 4. krs (Viestintien puoleisesta ovesta, Perusturvaosaston ovesta sisälle ja portaat ylös neljänteen kerrokseen)


TIEDOTE 2019

ASUKKAIDEN EDUSTAJIEN ASETTAMINEN EHDOLLE YHTIÖN HALLITUKSEEN
Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava:

  • Linna Sisko, puheenjohtaja
  • Tuikkanen Tuija, varapuheenjohtaja
  • Kuntsi Arto, jäsen
  • Haro Seppo, jäsen, asukasedustaja
  • Partanen Anssi, jäsen, asukasedustaja
  • Rossi Risto, jäsen
  • Vehniäinen Hannu, jäsen
  • Kekkonen Jorma, varajäsen

Yhtiön hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 7 jäsentä ja 1 varajäsen, joista 2 jäsentä ovat asukkaiden edustajia.

Asukastoimikuntia / asukaskokouksia pyydetään asettamaan ehdolle asukkaiden edustajat yhtiön hallitukseen.

Talot tai asuinalueet voivat tehdä halutessaan yhteistyötä ehdokasasettelussa. Ehdokkaan nimeäminen pöytäkirjataan ja ehdokkaiden antamat kirjalliset suostumukset kerätään asukaskokouksissa. Yhtiökokous nimeää uuden hallituksen kaupungin luottamushenkilöiden ja asukkaiden asettamista ehdokkaista varsinaisessa yhtiökokouksessa.

TILINPÄÄTÖS JA TALOUS
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy on toiminut fuusioituna yhtiönä 1.1.2003 lukien. Vuoden 2007 alusta yhtiöön siirrettiin apporttina kaupungin suoraan omistamat vuokratalot. Vuokratalokohteita on yhteensä 30. Yhtiö on perityillä vuokrilla pystynyt hoitamaan kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut. Vuoden aikana on toteutettu tarpeellisia asuntojen ylläpitokorjauksia ja kiinteistökannan järjestelyjä. Huoneistokorjauksia on tehty omalla henkilöstöllä.

Vuodelle 2019 tehtiin vuokravastiketasoon +2 %-yksikön tarkistus. Lähitulevaisuudessa yhtiö pyrkii vaikuttamaan käyttöastekehitykseen yhtiön strategian kanssa sopusoinnussa olevilla keinoilla ja kiinteistöjärjestelyillä.

KORJAUKSET JA YLLÅPITO
Kiinteistöjen ylläpidossa kalleimpia ja yleisimpiä korjauskohteita ovat vesivahingot, huoneistojen kuluminen ja tupakoinnin aiheuttamat vahingot huoneistoille. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan pienetkin vesivuodot välittömästi kiinteistönhoitajalle tai päivystykseen sekä pitämään huoneistot hyvässä kunnossa.

Korjaustarpeet ilmoitetaan kiinteistönhoitajalle tekemällä sähköinen palvelupyyntö verkossa, webosoite: https://www.buildercom.net/pyynnot/viitasaarivuokra_225th0o9.html

Pikatilanteessa ilmoitetaan vahingoista päivystykseen soittamalla, puh. 0405323441

HALLINTO, KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUS
Vuokrataloyhtiön toimitusjohtajana on toiminut 25.7.2011 lähtien Kalle Kautto. Yhtiöllä on päätoiminen siivooja sekä omaa korjaustoimintaa tekevää henkilöstöä. Kiinteistönhoitoa on vuoden 2016 alusta vuokra-asuntoyhtiölle tehnyt Viitasaaren kaupungin Tilapalvelu. Lisätietoja yhtiöstä websivuilta osoitteesta www.vvaoy.fi

ASUKASDEMOKRATIA
Vuokratalossa voi olla asukkaiden valitsema asukastoimikunta tai asukkaat voivat pitää epävirallisempia
asukaskokouksia. Kaikilla kiinteistöillä olisi hyvä olla asukastoimikunta tai asioidenhoitaja jotka hoitaisivat asukkaiden ja yhtiön välistä yhteydenpitoa. Tiedotteet ym. toimitetaan asukkaille tai yhteistiloihin kiinteistönhoitajan toimesta. Isännöitsijä voi osallistua talon kokouksiin niin sovittaessa. Mikäli vuokrakiinteistölle on valittu asukastoimikunta, pyydetään siitä tekemään ilmoitus VVA Oy:n toimistoon ja
ilmoittamaan toimikunnan kokoonpano sekä kuluvan vuoden kokousajankohdat viipymättä. Kokousten pöytäkirjat tulee toimittaa VVA Oy:n toimistoon.

TIEDOTEJAKELUT
Jokaiselle uudelle asukkaalle tehdään sopimusvaiheessa voimassaolevan mallin mukainen vuokrasopimus, annetaan vuokralaistiedote yhtiön perintämenettelystä, järjestysmääräyksistä ja muista säännöistä, sekä annetaan kiinteistönhoitajien ja laskutuksen ym. yhteystiedot ja muuttoilmoitusohjeet. Kaikille asukkaille annetaan vuosittain henkilökohtaisesti tiedoksi heidän omaa vuokrasopimustaan koskevat uudet maksuperusteet arava-taloissa 2 kk ja vapaarahoitteisissa taloissa 1 kk ennen niiden voimaantuloa. Kaikissa taloissa tulee olla esillä yhteistiloissa, porraskäytävässä tai muutoin kaikkien asukkaitten nähtävänä kiinteistönhoitajien, laskuttajan ja yhtiön yhteystiedot sekä talon pelastussuunnitelman toimintaohjeet. Edellä olevan lisäksi muita tietoja vuokra-asunnoista sekä yhtiöstä on nähtävänä vuokra-asuntoyhtiön sivuilla osoitteessa www.vvaoy.fi


Viitasaarella, 26.2.2019
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hallitus / Kalle Kautto, tj.

 

Lisää ajankohtaisia