Asukastilaisuus / -kokous to 5.10.2017

5.9.2017 18.00

Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n

ASUKASTILAISUUS / -KOKOUS

pidetään Viitasaaren kaupungintalon valtuustosalissa torstaina 5.10.2017 klo 17:00 alkaen. Kokouksen alussa on kahvitarjoilu.

Kokoustarjoilujen järjestämiseksi kaikkia osallistujia pyydetään ilmoittamaan osallistumisensa perjantaihin 29.9.2017 mennessä VVA Oy:n toimistoon joko puhelimitse (p. 0942827869) tai sähköpostilla: vuokraasunnot@viitasaari.fi

Asialista

 1. Tilaisuuden avaus
 2. Asukkaiden puheenvuoro
 3. Asukasedustajien vaali vuokra-asuntoyhtiön hallitukseen
 4. Kiinteistönhuollon katsaus
 5. Isännöitsijän puheenvuoro
 6. Tilaisuuden päättäminen (noin klo 20)

TIEDOTE

TILINPÄÄTÖS JA TALOUS
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy on toiminut fuusioituna yhtiönä 1.1.2003 lukien. Vuoden 2007 alusta yhtiöön siirrettiin apporttina kaupungin suoraan omistamat vuokratalot. Vuokratalokohteita on yhteensä 30. Yhtiö on perityillä vuokrilla pystynyt hoitamaan kiinteistöjen hoito- ja pääomakulut. Vuoden aikana on toteutettu tarpeellisia asuntojen ylläpitokorjauksia ja kiinteistökannan järjestelyjä. Huoneistokorjauksia on tehty omalla henkilöstöllä. Vuodelle 2017 ei tehty vuokravastiketasoon tarkistusta. Lähitulevaisuudessa yhtiö pyrkii vaikuttamaan käyttöastekehitykseen yhtiön strategian kanssa sopusoinnussa olevilla keinoilla ja kiinteistöjärjestelyillä.

KORJAUKSET
Kiinteistöjen ylläpidossa kalleimpia ja yleisimpiä korjauskohteita ovat vesivahingot, huoneistojen kuluminen ja tupakoinnin aiheuttamat vahingot huoneistoille. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan pienetkin vesivuodot välittömästi kiinteistönhoitajalle sekä pitämään huoneistot hyvässä kunnossa. Myös muut korjaustarpeet ilmoitetaan kiinteistönhoitajalle tai VVA Oy:n toimistolle suoraan.

VVA OY:N HALLINTO, KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUS
Vuokrataloyhtiön toimitusjohtajana on toiminut 25.7.2011 lähtien Kalle Kautto. Yhtiöllä on päätoiminen siivooja sekä omaa korjaustoimintaa tekevää henkilöstöä. Kiinteistönhoitoa on vuoden 2016 alusta vuokra-asuntoyhtiölle tehnyt Viitasaaren kaupungin Tilapalvelu. Lisätietoja yhtiöstä websivuilta osoitteesta www.vvaoy.fi

ASUKKAIDEN EDUSTAJIEN ASETTAMINEN EHDOLLE YHTIÖN HALLITUKSEEN
Nykyisen hallituksen kokoonpano on seuraava (löytyy myös web-sivuilta http://www.viitasaarenvuokra-asunnot.fi/yhtio-2 ):

 • Linna Sisko, puheenjohtaja
 • Tuikkanen Tuija, varapuheenjohtaja
 • Kuntsi Arto, jäsen
 • Pajumäki Kari, jäsen, asukasedustaja
 • Partanen Anssi, jäsen, asukasedustaja
 • Rossi Risto, jäsen
 • Vehniäinen Hannu, jäsen
 • Kekkonen Jorma, varajäsen

Yhtiön hallituksessa on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 7 jäsentä ja 1 varajäsen, joista 2 jäsentä ovat asukkaiden edustajia. Asukastoimikuntia / asukaskokouksia pyydetään asettamaan ehdolle asukkaiden edustajat yhtiön hallitukseen. Talot tai asuinalueet voivat tehdä halutessaan yhteistyötä ehdokasasettelussa. Ehdokkaan nimeäminen ja ehdokkaan antama kirjallinen suostumus pyydetään toimittamaan 28.9.2017 mennessä kaupungintalolle Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n toimistoon. Yhtiökokous nimeää uuden hallituksen kaupungin luottamushenkilöiden ja asukkaiden asettamista ehdokkaista varsinaisessa yhtiökokouksessa.

ASUKASDEMOKRATIA
Vuokratalossa voi olla asukkaiden valitsema asukastoimikunta tai asukkaat voivat pitää epävirallisempia
asukaskokouksia. Kaikilla kiinteistöillä olisi hyvä olla asukastoimikunta tai asioidenhoitaja jotka hoitaisivat asukkaiden ja yhtiön välistä yhteydenpitoa. Tiedotteet ym. toimitetaan asukkaille tai yhteistiloihin kiinteistönhoitajan toimesta. Isännöitsijä voi osallistua talon kokouksiin niin sovittaessa. Mikäli vuokrakiinteistölle on valittu asukastoimikunta, pyydetään siitä tekemään ilmoitus VVA Oy:n toimistoon ja
ilmoittamaan toimikunnan kokoonpano sekä kuluvan vuoden kokousajankohdat viipymättä. Kokousten pöytäkirjat tulee toimittaa VVA Oy:n toimistoon.

TIEDOTEJAKELUT
Jokaiselle uudelle asukkaalle tehdään sopimusvaiheessa voimassaolevan mallin mukainen vuokrasopimus, annetaan vuokralaistiedote yhtiön perintämenettelystä, järjestysmääräyksistä ja muista säännöistä, sekä annetaan kiinteistönhoitajien ja laskutuksen ym. yhteystiedot ja muuttoilmoitusohjeet. Kaikille asukkaille annetaan vuosittain henkilökohtaisesti tiedoksi heidän omaa vuokrasopimustaan koskevat uudet maksuperusteet arava-taloissa 2 kk ja vapaarahoitteisissa taloissa 1 kk ennen niiden voimaantuloa. Kaikissa taloissa tulee olla esillä yhteistiloissa, porraskäytävässä tai muutoin kaikkien asukkaitten nähtävänä kiinteistönhoitajien, laskuttajan ja yhtiön yhteystiedot sekä talon pelastussuunnitelman toimintaohjeet. Edellä olevan lisäksi muita tietoja vuokra-asunnoista sekä yhtiöstä on nähtävänä vuokra-asuntoyhtiön sivuilla osoitteessa www.vvaoy.fi

Viitasaarella, 4.9.2017
Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:n hallitus / Kalle Kautto, tj.

Lisää ajankohtaisia